Naše firma zaměstnává občany s
různým stupněm tělesného či zdravotního postižení.

Hlavní činností našich zaměstnanců je malování,

třídění a balení pohlednic. Tuto práci jim umožňujeme z jejich domovů, kde mohou být v

okruhu svých blízkých přátel a zabývat se činností, která je baví a zároveň naplňuje.